Avtal

Kursstart och kallelse
När du anmält dig till en kurs får du i regel en bekräftelse på din anmälan vilket
betyder att du är antagen till den kurs/utbildning du har anmält dig till. I samband med
denna bekräftelse får du information om lokalisation och annan betydande information
gällande din anmälan om inget annat anges. (I vissa fall anges lokalisation senast 2 dagar
innan kursstart.)
Anmälan är bindande
En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Hela Hundlivet
följer konsumentverkets regler gällande lagen om distansavtal och hemköpslagen.
Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att meddela detta via mail (info@helahundlivet.se) eller telefon (070-2974914) till
Hela Hundlivet inom 14 dagar efter det att du fått din bekräftelse.
Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din
ångerrätt.
Avgifter om du återtar din anmälan eller avbryter kursen
Om du återtar din anmälan innan ångerrätten förfallit så tar vi ut en bokningsavgift på
350 kronor. Om du avbokar din kurs efter ångerfristens utgång, men tidigare än 14 dagar före kursstart, får du betala 30% av kursavgiften. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart får du betala 75% av kursavgiften för de kostnader och förlust som Hela Hundlivet drabbas av till följd av din sena avbokning.
Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att
du avbryter kursen är sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg, eller annan jämförbar
anledning som du inte kunnat förutse återbetalas den ej utnyttjade kursavgiften.
Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela kursavgiften. Om
kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få
tillbaka hela kursavgiften. Detsamma gäller om vi före kursstart ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett för dig väsentligt sätt.
Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
Personnummer används inte av Hela Hundlivet.
Övrigt Kostnaden för boende, förtäring, litteratur, studiematerial och
förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i kursavgiften, och tillkommer därför om inget annat
anges. Var vänlig läs på hemsidan vad som är aktuellt för just din anmälan.

Hela Hundlivet är Godkänd för F-skatt med organisationsnummer 8106210282. 

Läs mer på Konsumentverkets sida!