Avtal

Kursstart och kallelse
När du anmält dig till en kurs får du i regel en bekräftelse på din anmälan vilket betyder att du är antagen till den kurs/utbildning du har anmält dig till. I samband med denna bekräftelse får du information om lokalisation och annan betydande information gällande din anmälan om inget annat anges. (I vissa fall anges lokalisation senast 2 dagar
innan kursstart.)

Anmälan är bindande
En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Hela Hundlivet följer konsumentverkets regler gällande lagen om distansavtal och hemköpslagen.Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att meddela detta via mail (info@helahundlivet.se) eller telefon (070-2974914) till Hela Hundlivet inom 14 dagar efter det att du fått din bekräftelse. Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Avgifter om du återtar din anmälan eller avbryter kursen
Om du återtar din anmälan innan ångerrätten förfallit så tar vi ut en bokningsavgift på 350 kronor. Om du avbokar din kurs efter ångerfristens utgång, men tidigare än 14 dagar före kursstart, får du betala 30% av kursavgiften. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart får du betala 75% av kursavgiften för de kostnader och förlust som Hela Hundlivet drabbas av till följd av din sena avbokning.

Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse återbetalas den ej utnyttjade kursavgiften.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela kursavgiften. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela kursavgiften. Detsamma gäller om vi före kursstart ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

Behandling av personuppgifter
Genom att anmäla dig till kurs eller boka privatträning/utredning godkänner du att vi hanterar och sparar dina personuppgifter. Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att administrera och genomföra kurser, privatträningar och utredningar. Vi sparar även eventuell kommunikation med dig för att underlätta vårt arbete. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part.

Du har rätt att få tillgång till den information vi har registrerat om dig och du har även rätt att begära att vi tar bort eller ändrar den. Kontakta oss på info@helahundlivet.se så hjälper vi dig.

Övrigt
Kostnaden för boende, förtäring, litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i kursavgiften, och tillkommer därför om inget annat anges. Var vänlig läs på hemsidan vad som är aktuellt för just din anmälan.

Hela Hundlivet är godkänt för F-skatt med organisationsnummer 556901-4755. 

Läs mer på Konsumentverkets sida!