Beteendeutredning

Den som söker sig till en hundpsykolog upplever att hunden har problem som försvårar vardagen. Det kan till exempel vara att hunden är stressad, rädd, osäker, gör utfall, jagar vilt, är skotträdd eller uppträder aggressivt i någon situation.

Som hundpsykolog fokuserar jag på orsakerna till beteendet, istället för att bara arbeta bort symtom. Det ger en rehabilitering som håller i längden. Första gången vi träffas får du berätta om de problem ni har, hur ni tränat tidigare, hur hundens vardag ser ut och annat som jag behöver veta för att göra en så stabil träningsplan som möjligt.

Att jobba med problembeteenden tar kraft och tid. Problem som har pågått länge tar i regel längre tid att få bukt med. Det är viktigt att du redan innan du bokar utredning är beredd att lägga ner den tid som krävs för att hjälpa din hund. Vi jobbar från grunden med lösningar som passar din hund och dig – och som är hållbara i längden.

I många fall ligger grunden till problembeteendet eller dess styrka i smärta/sjukdom. Därför samarbetar jag med både veterinär och hundfysioterapeut.

Utredning, beteendeanalys, träningsråd (1½-2 timmar)  1 200 kr

Uppföljningsträffar (1-1½ timme) 950 kr


Paketpris utredning 2 900 kr

  • Utredning, beteendeanalys, träningsråd (1½-2 timmar)
  • 2 stycken uppföljningsträffar, med skriftliga träningsråd (1-1½ timme/träff).

Min rekommendation är att du bokar paketet, då en utredning normalt kräver minst 3 träffar.


Priserna är inklusive reseersättning inom Stockholms kommun. Utanför Stockholms kommun tillkommer milersättning med 20 kr/mil. Avståndet mäts via se.avstand.org

Kontakta Linda för tidsbokning på info@helahundlivet.se.